ΕΝΤΥΠΑ

badminnton2

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα για τα διάφορα πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον.

Αρχική Δήλωση Συμμετοχής

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ACKNOWLEDGEMENT OF RISK, CONSENT TO PARTICIPATE AND MEDICAL TREATMENT AND WAIVER LIABILITY FORM

Έντυπα που αφορούν επιστροφή στις προπονήσεις

Πρωτόκολλο Προπονήσεων ΚΟΜ (150521)

Βεβαίωση Προπόνησης

Βεβαίωση αθλητών πριν την επιστροφή στις προπονήσεις

Confirmation-Training

Declaration return-to-training

Έντυπα που αφορούν τα διασωματειακά πρωταθλήματα

Σειρά Δυναμικότητας για Άνδρες

Σειρά Δυναμικότητας για Γυναίκες

Έντυπο σύνθεσης για τα Διασωματειακά Πρωταθλήματα (Έντυπο 5)

Έντυπο συμμετοχής στα Διασωματειακά Πρωταθλήματα (Έντυπο Δ.Π.2)

Πρωτόκολλο Πρωταθλημάτων

Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΚΟΜ

Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε αγώνες Πρωταθλήματος

Έντυπα που αφορούν το κύπελλο Ανεξαρτησίας

Έντυπο σύνθεσης για το Κύπελλο Ανεξαρτησίας (Έντυπο 7)

Έντυπα που αφορούν ατομικά πρωταθλήματα

Έντυπο συμμετοχής στα ατομικά πρωταθλήματα

Έντυπα που αφορούν αιτήσεις

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Μεταγραφής

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A PLAYER

APPLICATION FOR THE TRANSFER OF A PLAYER

BWF TOURNAMENT ENTRY FORM

Αίτηση για εν ενεργία Αθλητές

Αίτηση για εν ενεργεία αθλητές

Αίτηση για δελτίο Υγείας Αθλητή ΚΟΑ

Α.Σ.Υ.Α.