Αθλητική Περίοδος Εθνικά 2015 – Δεκέμβριο 2015

badminnton9

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο Εθνικά 2015 – Δεκέμβριο 2015

Κατατάξεις Κ11 2015

Κατατάξεις Κ13 2015

Κατατάξεις Κ15 2015

Κατατάξεις Κ17 2015

Κατατάξεις Κ19 2015

Κατατάξεις Ανδρών/Γυναικών 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s