ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ  1 /2017

 • Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον(ΚΟΜ), ζητά προσφορές που αφορούν στην προμήθεια ρουχισμού και συγκεκριμένα:
  • 48 φανέλες
  • 14 παντελονάκια
  • 10 φούστες
  • 48 ζευγάρια κάλτσες
  • 13 ζευγάρια αθλητικές φόρμες

για κάλυψη των αναγκών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον(ΚΟΜ).

(Αρ. Διαγωνισμού 1 /2017)

 • Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας www.badmintoncyprus.com , ΔΩΡΕΑΝ.
 • Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 14:30 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία.
 • Για πληροφορίες οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22449868. Τηλεομοιότυπο: 22449869. Email: badminton@cytanet.com.cy )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s