ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ U13 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Αρ. Θέσεων: Μια (1) θέση

Κατηγορία:   Αγορά Υπηρεσιών

Απολαβές: €7 / ώρα

Μέρες και ώρες εργασίας: Τετάρτη 15:00 – 16:30, Παρασκευή 15:00 – 16:30,

Σάββατο 8:00 -11:00

(6 ώρες / εβδομάδα)

Επιπλέον, αντικατάσταση του Ομοσπονδιακού Προπονητή σε περίπτωση απουσίας. Ο συνολικός αριθμός των ωρών αναπλήρωσης δε θα είναι σταθερός και θα στηρίζεται στην αντικατάσταση όταν ο Ομοσπονδιακός Προπονητής έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

  1. Προπόνηση των κλιμακίων U13 και επίλεκτων αθλητών σε συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή.
  2. Αντικατάσταση του Ομοσπονδιακού Προπονητή σε περίπτωση απουσίας του.    

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Να κατέχει πτυχίο φυσικής αγωγής ή πιστοποιητικό BWF/BE Coach Level 1 ή πιστοποιητικό BWF/BE Coach Level 2.
  2. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  3. Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πολυετής εμπειρία σχετική με τη θέση.

 

Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην
ομοσπονδία μέχρι τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s