ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ COACH WORKSHOP 1

Στις 29 Ιανουαρίου 2018 είχαμε ορίσει το πρώτο Coach Workshop από τις 18:00-21:00. Ωστόσο το εν λόγω Coach Workshop θα μεταφερθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 18:00-21:00. Παρακαλώ όπως ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι προπονητές.

***Τονίζω ότι το BWF Coach Seminar Level 1 θα διεξαχθεί κανονικά από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι 29 Ιανουαρίου 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s