ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Κ13

Θα έχουμε μία αλλαγή όσο αφορά τις προπονήσεις του κλιμακίου κάτω των 13 ετών. Οι αθλητές του κλιμακίου θα προπονούνται Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή από τις 15:00 μέχρι τις 16:30.

Οι προπονήσεις θα ισχύσουν από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s