ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ A/Γ

 

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η  Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Ατομικό Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης.

To Ατομικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00-18:30.

 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο ατομικό θα περιλαμβάνει:

 • Απλό Ανδρών
 • Απλό Γυναικών
 • Διπλό Ανδρών
 • Διπλό Γυναικών
 • Μικτό Διπλό

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

`Oπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

 

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΚΟΠΑ έχει το δικαίωμα αναθεώρησης της πιο πάνω Προκήρυξης.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

FREDERICK UNIVERSITY

UCLAN UNIVERSITY CYPRUS

 

Ο κάθε αθλητής-φοιτητής, θα εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο του. Στις δηλώσεις συμμετοχής διπλού και μικτού, οι αθλητές-φοιτητές πρέπει να είναι από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Οι αθλητές θα πρέπει να δηλωθούν με ενδεικτική σειρά δυναμικότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (έντυπο συμμετοχής ατομικών πρωταθλημάτων) στην ΚΟΠΑ το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2018 η ώρα 12.00 π.μ.

 

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

 

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών, 2 και 3.

 

Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

 

 1. ΓΗΠΕΔΑ

 

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Πολυπροπονητήριο ’’Ευάγγελος Φλωράκης’’.

 

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΚΟΠΑ επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

 

6 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

Οι αθλητές οφείλουν να αγωνίζονται στους αγώνες με αθλητική περιβολή (αθλητικά παπούτσια, αθλητική φανέλα κοντό παντελονάκι, κολάν ή φόρμα).  Αθλητής ή Αθλήτρια που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί.

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με το σύστημα των ομίλων ή το σύστημα knock-Out, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος.

 

7.α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Οι βαθμοί που θα κερδίζουν οι Αθλητές /Αθλήτριες σε όλα τα αγωνίσματα (απλό – διπλό – μικτό) των Τουρνουά της ΚΟΠΑ, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών καθορίζονται ως εξής:

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος-8ος 9ος-16ος
32 και άνω 36 24 16 12 8
16-31 26 18 12 8
8-15 18 12 8
4-7 10 6
2- 3

 

Στα αγωνίσματα διπλά – μικτά η σειρά των ζευγαριών θα βγαίνει με τη πρόσθεση των βαθμών των Αθλητών /Αθλητριών που αποτελούν το κάθε ζευγάρι.

Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη οποιουδήποτε τουρνουά ο αρχικός αριθμός συμμετοχών μειωθεί, τότε η πιο πάνω βαθμολογία θα λογαριάζεται λαμβάνοντας υπόψη το μειωμένο αριθμό συμμετοχών.

Αθλητές/Αθλήτριες ή ζευγάρια αφού αγωνιστούν σε ένα ή  περισσότερους αγώνες και ακολούθως αποχωρούν ή αρνηθούν να αγωνιστούν όταν κληθούν από τον Επιδιαιτητή, θα κερδίζουν τους βαθμούς του προηγούμενου γύρου. Για παράδειγμα αν προκριθούν στους ημιτελικούς και αποχωρήσουν τότε θα κερδίζουν τους βαθμούς των προημιτελικών.

 

7.β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ (Seeding)

 

Η βαθμολογία που θα ισχύει για σκοπούς κατάταξης σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα της ΚΟΠΑ, αρχίζει από τα αποτελέσματα του προηγούμενου αντίστοιχου Πρωτάθληματος.

 

 

7.γ. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

 

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΚΟΠΑ την Τρίτη 6.03.2018 και ώρα 10.00 πμ. Οι κληρώσεις των αγώνων όλων των Πρωταθλημάτων είναι ανοικτές για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

 

7.δ. ΕΠΑΘΛΑ

 

Το πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλα για τους πρωταθλητές και μετάλλια για τους δεύτερους και τρίτους νικητές.

 

 1. ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής θα καθοριστεί ανάλογα με τις συμμετοχές του κάθε Πανεπιστημίου και συμπεριλαμβάνει τα έξοδα επιδιαιτησίας και φτερών.

 

(To δικαίωμα συμμετοχής θα παρακρατείτε σε    περίπτωση που αθλητής/τρια δεν προσέλθει στον αγώνα).

 

 1. ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

 

O Επιδιαιτητής των αγώνων θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο Επιδιαιτητής θα πρέπει να είναι παρών στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια του Τουρνουά.

Ο Επιδιαιτητής θα έχει σαν καθήκοντα:

 • Τη γενική εποπτεία του Τουρνουά ώστε να τηρούνται ορθά όλοι οι κανονισμοί του αθλήματος.
 • Την ορθή συμπλήρωση των αποτελεσμάτων του Πρωταθλήματος και την έγκαιρη παράδοση τους προς την ΚΟΠΑ.

Ο Επιδιαιτητής αποφασίζει σύμφωνα με τη κρίση του, πάνω σε οποιοδήποτε θέμα ήθελε προκύψει που δεν καλύπτεται από τους κανονισμούς.

 

 1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

9.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Οι αγώνες είναι δυνατό να διεξάγονται χωρίς Διαιτητές. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο θα ορίζεται διαιτητής από τον επιδιαιτητή. Ο επιδιαιτητής μπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει πρέπον, να ορίσει σε οποιοδήποτε αγώνα Διαιτητή από τους παριστάμενους.

9.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Με τη λήξη του αγώνα, ο αθλητής που κερδίζει πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον επιδιαιτητή για το αποτέλεσμα.

 1. ΦΤΕΡΑ

Τα φτερά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά.

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς του αθλήματος.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην Προκήρυξη και το Γενικό Κανονισμό της ΚΟΠΑ αποφασίζει το Δ.Σ. της ΚΟΠΑ τελεσίδικα.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους τους παίκτες/παίκτριες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων να εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος, να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος της Αντιπτέρισης  μεταξύ των φοιτητών/τριων του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και του Εσωτερικού Κανονισμού που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

KOPA_logo_50

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s