ΚΛΙΜΑΚΙΟ Κ13 – 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Μετά από οδηγίες του βοηθού ομοσπονδιακού προπονητή, σήμερα 21 Μαρτίου δεν θα υπάρχει προπόνηση για το κλιμάκιο Κ13.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s