ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Οι προπονήσεις για την Μεγάλη Εβδομάδα θα διαμορφωθούν ως εξής:
Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου- Κανονικά όλα τα γκρουπ
Μ Πέμπτη 5 Απριλίου – Κανονικά όλα τα γκρουπ
Μ Παρασκευή 6 Απριλίου – Αργία
Μ. Σάββατο 7 Απριλίου -Αργία
Δευτέρα 9 Απριλίου- Αργία
Τρίτη 10 Απριλίου- Κανονικά όλα τα γκρουπ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s