ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 18-27/4

Μετά από οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή, οι προπονήσεις τις μέρες 18-27 Απριλίου θα διαμορφωθούν ως εξής

18th of april:
U15 no practise
U17 + practise on their own

19th of april
U15 with Thomas
U17 + with Thomas

20th of april
U15 with Thomas
U17 + on their own

21st of april
U15 with Thomas
U17 + with Thomas

23th of april
U15 with Thomas
U17 + with Thomas

24th of april
U15 they can go to their clubs
U17 + practise on their own

25th of april
U15 they can go to their clubs
U17 + practise on their own

26th of april
U15 with Thomas
U17 + with Thomas

27th of april
U15 with Thomas
U17 + practise on their own

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s