ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 30/4-6/5

Οι προπονήσεις της εθνικής θα διεξαχθούν κανονικά, βάση προγράμματος.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s