ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ

Ακολουθεί το πρόγραμμα προπονήσεων των εθνικών κλιμακίων για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο:

Training for the rest of June :
U15 : 21st of June – 1st of July  No training , players go to the clubs.
U17+ : Normal training in June. Program will be provided.

Summer break – No training.
18th of July – 28th of July.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s