ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ19 2020

Σειρά ομίλου (μετά από κλήρωση):

  1. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
  2. LBC
  3. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
  4. ΑΡΙΩΝ
  5. ΑΕΤΟΙ
  Συνάντηση  Γήπεδο  Ημερομηνία  Ώρα  Επιδιαιτητής
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ Χ ΑΕΤΟΙ  
LBC Χ ΑΡΙΩΝ  
  Πολυπρ.    Πέμπτη 16/1/2019  18.15  Ευάγγελος Ευαγγέλου  
ΠΑΡΝΑΣΟΣ Χ ΑΕΤΟΙ   ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ Χ ΑΡΙΩΝ    Πολυπρ  Πέμπτη 23/1/2020  18.15    ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΠΑΡΝΑΣΟΣ Χ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  
LBC Χ AETOI  
  Πολυπρ.      Πέμπτη 30/1/2020  18.15        ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΠΑΡΝΑΣΟΣ Χ LBC  
ΑΡΙΩΝ Χ AETOI  
  Πολυπρ  Πέμπτη 6/2/2020  18.15    ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ Χ LBC   ΠΑΡΝΑΣΟΣ Χ ΑΡΙΩΝ    Πολυπρ.      Πέμπτη 20/2/2020  18.15      ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
  ΤΕΛΙΚΟΣ  Πολυπρ  Πέμπτη     5/3/2020  18.15    ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s