Η ΚΟΜ προκηρύσσει τo Εθνικό Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων για το έτος 2020:

 • Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 28-29 Νοεμβρίου 2020. Οι αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και αν χρειαστεί θα συνεχιστεί και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου (αναλόγως συμμετοχών).
 • Πληροφορίες για το χώρο διεξαγωγής, την ώρα έναρξης, επιδιαιτητή και φτερά που θα χρησιμοποιηθούν, θα ανακοινωθούν αργότερα.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο εθνικό πρωτάθλημα άλλης ομοσπονδίας μέλους της BWF την ίδια αγωνιστική περίοδο.
 • Δεν έχει εκπροσωπήσει άλλη ομοσπονδία μέλος της BWF για περίοδο 3 χρόνων πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Τουρνουά.
 • Ένας από τους γονείς να έχει κυπριακή υπηκοότητα ή να έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο για τουλάχιστον 2 χρόνια.
 • Κατηγορία Α

Αθλητές που έχουν γεννηθεί πριν την 01/01/1980 και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί πριν την 01/01/1985.

 • Κατηγορία Β

Αθλητές που έχουν γεννηθεί πριν την 01/01/1970 και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί πριν την 01/01/1975.

 • Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στην Τ.Ε. της ΚΟΜ το αργότερο μέχρι τις 22/11/2020. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γέννησης του αθλητή/τριας.
 • Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 19.00 σύμφωνα με τους ατομικούς κανονισμούς της ΚΟΜ.
 • Για την κλήρωση θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό tournament software planner.
 • Αθλητές/τριες που δεν έχουν ενημερωμένο το δελτίο υγείας του ΚΟΑ, θα πρέπει να υπογράψουν το «Έντυπο αναγνώρισης κινδύνου, συγκατάθεση συμμετοχής, ιατρικής θεραπείας και απαλλαγή ευθύνης» για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
 • Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 9.1, για τη συμμετοχή σε ένα ή/και περισσότερα αξιολογημένα Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από την ΚΟΜ οι Αθλητές/Αθλήτριες θα καταβάλλουν συνολικά ένα παράβολο συμμετοχής που καθορίζεται στα €15. Το παράβολο θα καταβάλλεται στο πρώτο στην σειρά Εθνικό Τουρνουά της αθλητικής περιόδου στο οποίο οι Αθλητές/Αθλήτριες θα λάβουν μέρος και θα παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής και σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο Εθνικό Τουρνουά της ίδιας αθλητικής περιόδου.
 • Υπό τις παρούσες συνθήκες, λόγω κορωνοϊού, οι αγώνες θα διεξαχθούν με τήρηση του Πρωτοκόλλου Πρωταθλημάτων ΚΟΜ και χωρίς την παρουσία θεατών. Τονίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, από όλους τους συμμετέχοντες και προπονητές, εκτός από τους αθλητές κατά την προθέρμανση και την ώρα του αγώνα τους. Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων της ΚΟΜ, για την ασφάλεια και υγεία των συμμετεχόντων.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή (Τ.Ε. της ΚΟΜ) έχει το δικαίωμα αναθεώρησης της πιο πάνω προκήρυξης.

T.E. KOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s