ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

Η ΚΟΜ προκηρύσσει μία (1) θέση Βοηθού Προπονητή για τα Εθνικά Κλιμάκια και αναπλήρωσης Ομοσπονδιακού Προπονητή.

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:

Αρ. Θέσεων: Μια (1) θέση

Κατηγορία: Αγορά Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Διάρκεια: Συμβόλαιο 10 μηνών για την περίοδο Μάρτιο-Δεκέμβριο 2021, 17 ώρες/μήνα.  Απολαβές: Μηνιαίως €190 Μικτός (Περιλαμβάνει αποκοπές Κοινωνικών Ασφαλίσεων & ΓΕΣΥ)

Οι ώρες και μέρες των προπονήσεων θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με την Ομοσπονδιακή Προπονήτρια και αναλόγως των αναγκών της Εθνικής Ομάδας.

Επιπλέον, αντικατάσταση του ομοσπονδιακού προπονητή σε περίπτωση απουσίας. Ο συνολικός αριθμός των ωρών αναπλήρωσης δε θα είναι σταθερός και θα στηρίζεται στην αντικατάσταση όταν ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις ή απουσιάζει στο εξωτερικό. Τυχόν επιπρόσθετες ώρες θα αποζημιώνονται αναλογικά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

  1. Προπόνηση όλων των κλιμακίων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ομοσπονδιακής Προπονήτριας.
  2. Αντικατάσταση του ομοσπονδιακού προπονητή σε περίπτωση απουσίας του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Να κατέχει πτυχίο φυσικής αγωγής ή πιστοποιητικό BWF/BE Coach Level 1 ή πιστοποιητικό BWF/BE Coach Level 2.
  2. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  3. Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πολυετής εμπειρία σχετική με τη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να σημειώνουν στην αίτηση τους τις μέρες και ώρες της εβδομάδας στις οποίες μπορούν να είναι διαθέσιμοι για τη διεξαγωγή προπονήσεων.
  1.  Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.
  2.  Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ομοσπονδίας badminton@cytanet.com.cy μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s