ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΚΟΜ προκηρύσσει τo Εθνικό Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών για το έτος 2021:

 • Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 6-7 Νοεμβρίου 2021.
 • Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παρνασσού Στροβόλου το Σάββατο και Κυριακή 6-7/11/21.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εθνικό πρωτάθλημα άλλης ομοσπονδίας μέλους της BWF την ίδια αγωνιστική περίοδο.
 • Δεν έχει εκπροσωπήσει άλλη ομοσπονδία μέλος της BWF για περίοδο 3 χρόνων πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Τουρνουά.

Καθώς και ένα από τα ακόλουθα:

 • Ένας από τους γονείς να έχει κυπριακή υπηκοότητα
 • Nα έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο για τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του τουρνουά.
 • Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στην Τ.Ε. της ΚΟΜ το αργότερο μέχρι την Κυριακή 31/10/21. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γέννησης του αθλητή/τριας.
 • Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Τρίτη 2/11/21 και ώρα 19.00 σύμφωνα με τους κανονισμούς ατομικών πρωταθλημάτων της ΚΟΜ.
 • Δε θα ισχύσει ο κανονισμός των ατομικών πρωταθλημάτων 6.3 με το ανώτατο όριο σε κάθε κατηγορία.

«Στα Εθνικά Τουρνουά ο μέγιστος αριθμός διαγωνιζομένων (παίκτες/ζευγάρια) θα είναι 32 στα απλά αγωνίσματα, 24 στα διπλά αγωνίσματα ανδρών και γυναικών και 32 στα μικτά αγωνίσματα».

 • Για την κλήρωση θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό tournament software planner.
 • Επιδιαιτητής των αγώνων: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 • Τα φτερά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι RSL Tourney Classic.
 • Αθλητές/τριες που δεν έχουν ενημερωμένο το δελτίο υγείας του ΚΟΑ, θα πρέπει να υπογράψουν (ο κηδεμόνας σε περίπτωση ανηλίκων) το έντυπο αναγνώρισης κινδύνου, συγκατάθεση συμμετοχής, ιατρικής θεραπείας και απαλλαγή ευθύνης. Άτομα τα οποία δεν έχουν δελτίο υγείας ή δεν έχουν υπογραμμένο το σχετικό έντυπο της ΚΟΜ, δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
 • Για τη συμμετοχή σε ένα ή/και περισσότερα αξιολογημένα Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από την ΚΟΜ, οι Αθλητές θα καταβάλλουν συνολικά ένα παράβολο συμμετοχής που καθορίζεται στα €15.
 • Υπό τις παρούσες συνθήκες, λόγω κορωνοϊού, οι αγώνες θα διεξαχθούν με τήρηση του Πρωτοκόλλου Πρωταθλημάτων ΚΟΜ και χωρίς την παρουσία θεατών.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή (Τ.Ε. της ΚΟΜ) έχει το δικαίωμα αναθεώρησης της πιο πάνω προκήρυξης.

T.E. KOM                                         

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s