ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αρ. Θέσεων: Μία (1) Θέση

Κατηγορία: Σύμβαση για ένα + ένα έτος

Ώρες: 38 την Βδομάδα σε κύκλο 7ήμερης εργασίας

Αποδοχές: 837.87 Ευρώ (Μεικτός)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Αναλαμβάνει την οργάνωση – διοίκηση αθλητικών εκδηλώσεων ΚΟΜ όπως είναι η/οι:
 2. Διοργάνωση ατομικών και ομαδικών πρωταθλημάτων ΚΟΜ,
 3. Επιδείξεις σε σχολεία/πανεπιστήμια (δημοτικής, μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης),
 4. Ημερίδων,
 5. Σεμιναρίων ή και συνέδριων,
 6. Προπονητικών κατασκηνώσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
 7. Αγώνων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
 8. Παροχή βοήθειας στα σωματεία που αναλαμβάνουν να διοργανώσουν ατομικά πρωταθλήματα.
 9. Παρακολούθηση / συμμετοχή σεμιναρίων ή συνεδριάσεων σε θέματα σχετικά με τα              καθήκοντα της θέσης.
 10.  Οργάνωση και Διαχείριση εποπτικού υλικού της ΚΟΜ σε συνεργασία με την Γραφέα.
 11.  Διαχείριση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων   ενημέρωσης της Ομοσπονδίας.
 12. Δημιουργία δελτίων τύπου για κάθε εκδήλωση της ΚΟΜ μαζί με φωτογραφικό υλικό κάτω από την εποπτεία του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.
 13. Ετοιμασία και ενημέρωση των  βαθμολογικών πινάκων για όλες τις κατηγορίες , οι οποίοι θα αποστέλλονται για έλεγχο στην Τεχνική Επιτροπή .
 14. Δημιουργία έντυπων αναφοράς (progress report) στους διάφορους οργανισμούς από τους οποίους αιτείται η Ομοσπονδία χορηγία.
 15. Συμμετέχει σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Δ.Σ.
 16. Ετοιμάζει έκθεση γεγονότων και διαπιστώσεων μετά από κάθε εκδήλωση ή διοργάνωση.

10. Επισκέπτεται-συνεργάζεται με τα αθλητικά σωματεία της ΚΟΜ.

11. Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα  ανατεθούν από το Δ.Σ..

    Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: +357 22449868, Φαξ: +357 22449869        21 Amfipoleos Str., 2025 Strovolos, Nicosia, Cyprus Τel: +357 22449868, Fax: +357 22449869  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3.    Καλή γνώση/χρήση υπολογιστή (word, excel, power point, internet)
 4.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, εχεμύθεια και πρωτοβουλία

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1.    Διετής πείρα σχετική με τη θέση.
 2.    Πτυχίο πανεπιστημίου, με ιδιαίτερη προτίμηση στην Οργάνωση και Διοίκηση στον αθλητισμό ή Διοίκηση Γραφείου.
 3.    Γνώση για το άθλημα της αντιπτέρισης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1.    Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες της να διαφοροποιήσει το ωράριο εργασίας.
 •    Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 18η Νοεμβρίου 2021.
 •    Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας badminton@cytanet.com.cy μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s