ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις εργασίας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s