ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2020: Κατατάξεις Κ13 (Update 14 Ιανουαρίου 2020) (2008) Κατατάξεις Κ15(Update 20 Ιανουαρίου 2020) (2006) Κατατάξεις […]

Read Article →

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2018 Κατατάξεις Κ11 (Update 12 Οκτωβρίου 2018) (2008) Κατατάξεις Κ13 (Update 26 Νοεμβρίου 2018) (2006) […]

Read Article →

Aθλητική περίοδο 2017

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2017 Κατατάξεις Κ11 (Update 13 Nοεμβρίου 2017) Κατατάξεις Κ13 (Update 27 Νοεμβρίου 2017) (2005) Κατατάξεις […]

Read Article →

Aθλητική περίοδο 2016

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2016 Κατατάξεις Κ11 2016 (2006) Κατατάξεις Κ13 2016 (2004) Κατατάξεις Κ15 2016 (2002) Κατατάξεις Κ17 […]

Read Article →

Αθλητική Περίοδος Εθνικά 2015 – Δεκέμβριο 2015

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο Εθνικά 2015 – Δεκέμβριο 2015 Κατατάξεις Κ11 2015 Κατατάξεις Κ13 2015 Κατατάξεις Κ15 2015 Κατατάξεις […]

Read Article →