ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2021: Κατατάξεις Κ11 (2011) Κατατάξεις Κ13 (2009) Κατατάξεις Κ15 (2007) Κατατάξεις Κ17 (2005) Κατατάξεις Κ19 […]

Read Article →

Aθλητική περίοδο 2017

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2017 Κατατάξεις Κ11 (Update 13 Nοεμβρίου 2017) Κατατάξεις Κ13 (Update 27 Νοεμβρίου 2017) (2005) Κατατάξεις […]

Read Article →

Aθλητική περίοδο 2016

Πιο κάτω θα βρείτε την βαθμολογία των αθλητών (για σκοπούς κατάταξης) για την αθλητική περίοδο 2016 Κατατάξεις Κ11 2016 (2006) Κατατάξεις Κ13 2016 (2004) Κατατάξεις Κ15 2016 (2002) Κατατάξεις Κ17 […]

Read Article →